תרומות לנזקקים

מי מאתנו אינו מוצא את עצמו נדרש לתרום לנזקקים בפלטפורמות כאלה ואחרות? אז יש כאלה המתנערים מכל אחריות וטוענים שאנשים שאין להם הם אנשים פרזיטים ואין סיבה לתמוך בהם. האם הזה נכון לומר כך?

לא ולא! אנחנו עדים לכך כי בכל חברה יש כיום אנשים המגיעים לעיתים למצבים של חוסר במוצרי יסוד בסיסיים ממש וזה קורה להם שלא באשמתם. ביש המזל רודף אותם וכל מה שהם רק עושים, נוחל כישלון. הם לא מצליחים להתפרנס, הם לא יכולים ללמוד מקצועיות חדשים כי אין להם כל בסיס ולמעשה הם מוצאים את עצמם חיים מחסדי הבריות.

לא נעים להם ולא נחמד להם עם זה אך זה המצב שלהם. כאן חשוב לדעת כי יש דרכים בהם אפשר לסייע להם ולהעמיד אותם על רגליהם.

תרומות לנזקקים שמסייעים לטווח הרחוק

יש כאלה הסבורים כי תרומה לנזקק זה דבר מקומי בו הוא יקנה לחם וחלב ומחר הוא שוב יידרש לתרומה חדשה. אז זהו שזה לא תמיד כך. בהרבה מאוד מהמקרים העני או הנזקק זקוק לתמיכה הבסיסית על מנת שבזמן בו הוא נהנה מהתמיכה הוא יכול להתמקד בחיפוש עבודה, בלימוד מקצוע כלשהו וכך בעצם לשבור את המעגל האומלל והעלוב בו הוא נמצא.

כך למעשה הוא יוכל לצאת מהבוץ אשר בו הוא תקוע ולהתחיל בחיים חדשים מחוץ למעגל העוני.

 

יותר ממה שהעשיר עושה עם העני, העני עושה עם העשיר

ידועים דברי חז"ל האומרים כי מצדקה לעניים, נהנה העשיר יותר מהעני. זה אכן כך. הסיפוק שחש התורם כמו גם הצלחתו של העני בסופו של דבר ביציאה מהעוני נזקפת לזכותו של העשיר ואין דבר גדול מזה.

תרומה לנזקק זה חסד עצום שמיטיב גם עם הנותן. וכדאי לזכור זאת.